RELATIECOUNSELLING

In iedere relatie komen wel eens spanningen, ergernissen en ruzies voor. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Op het moment dat je er samen niet meer uitkomt, kan relatiecounselling een oplossing bieden.

Volgens het woordenboek is een relatie de betrekking waarin personen tot elkaar staan. Niemand gaat door het leven zonder een relatie te hebben met iemand. Als we spreken over “een relatie”, denken we veelal aan de relatie tussen man en vrouw, maar een relatie hebben wij tot iedereen in onze omgeving.

Binnen een relatie kunnen er diverse problemen ontstaan. Een goede relatie is niet per definitie een relatie waarin nooit ruzie of onenigheid is. Een goede relatie heeft een aantal ingrediënten die per persoon en per relatie, qua invulling en beleving, van elkaar kunnen verschillen, maar waarbij de betrokkenen zich prettig voelen. De kern en de allerbelangrijkste aspecten van een goede relatie zijn begrip en respect. De betrokken partijen dienen begrip en respect te hebben voor elkaars normen, waarden, prioriteiten en overtuigingen.

Tijdig signaleren van problemen binnen de relatie kan verdiepend en verhelderend werken. Bovendien blijft de emotionele schade dan beperkt. Relatiecounselling (relatietherapie) kan ook voorkomen dat mensen in een relatiecrisis belanden.

Met behulp van relatiecounselling kunt u de onderlinge communicatie verbeteren, meer begrip voor elkaar krijgen en de kwaliteit van de relatie verbeteren.

We gaan kijken naar de huidige situatie: wat ervaart u als probleem en wat is wenselijk. Hoe wilt u verder in deze relatie en hoe voelt u zich in deze situatie. Soms spelen eenzaamheid en onbegrip een belangrijke rol in de relatie.

De relatiecounsellor kiest geen partij, maar brengt de communicatie op gang en begeleidt het proces. De counsellor neemt een objectief standpunt in en maakt een gesprek mogelijk tussen beide partijen.


In een kennismakingsgesprek proberen we een helder beeld te krijgen van wat er in de relatie speelt en wat er veranderd zou moeten worden. Men kan alleen of samen komen, dat hangt van de situatie af en wat men zelf wil.

Het kan ook zijn, dat ondanks relatiecounselling, een relatie niet werkt. Voor het gevoel is het dan fijn om te weten dat er alles aan gedaan is om tot verandering te komen en dat er inzicht is verkregen waarom verandering niet lukt of onmogelijk is.

Een relatiecounsellor kan in moeilijke tijden ondersteunend zijn als de relatie wordt beëindigd.