LIFE COACHING


Veel mensen willen hun leven veranderen, maar ze weten niet precies wat ze willen veranderen. Sommigen hebben het gevoel dat er iets ontbreekt.

Het doel van Life Coaching is de kwaliteit van het leven te verbeteren. Met Coaching krijgt u meer inzicht in uw eigen leven. Het is een manier om uw doelen in het leven gemakkelijker en sneller te bereiken. Het helpt u bij het maken van keuzes en het stellen van doelen.
Coaching is erop gericht kwaliteiten van mensen vrij te maken of verder uit te bouwen, om ze in staat te stellen effectiever gedrag te vertonen. Coaching ligt in het verlengde van Counselling en is gericht op de toekomst.

 

Life Coaching kan u helpen met alle aspecten van uw leven zoals:
- gezin
- relaties
- werk/carrière
- financiën
- leefomgeving
- gezondheid
- pensioen

 

Een Life Coach haalt meer uit uw leven en zal u helpen de boel op de rails te krijgen. Sommige mensen zitten niet lekker in hun vel. Dit kan komen doordat u problemen op het werk heeft of problemen in de relationele sfeer. Veel mensen hebben het te druk en zijn te gehaast. Zij willen het graag wat rustiger aan doen, maar weten niet hoe. Anderen willen graag meer tijd voor zichzelf. Een Life Coach zal mensen motiveren en helpen om in positieve zin hun leven te veranderen.
 

Life Coaching helpt mensen met:

 - Prioriteiten stellen in het leven

- Betere balans tussen werk en leven

- Het begrijpen van sterke en zwakke punten

- Het bereiken van doelen

- Het identificeren van levenswaarden

- Het fungeren als klankbord

- Duidelijkheid brengen in het leven

- Het oplossen van persoonlijke problemen

- Het overwinnen van obstakels

- Het uitdagen om meer te bereiken

 

De rol van de Life Coach is:

- Luisteren, spiegelen en analyseren

- Met behulp van methodes en vaardigheden, de cliënt tot
  inzichten brengen bij het oplossen en hanteren van problemen

- De cliënt stimuleren om een nieuwe, positieve visie op het
  leven te ontwikkelen

- De cliënt te helpen zichzelf te begrijpen

- De cliënt te helpen prioriteiten te stellen in het leven

- De cliënt te helpen om alternatieven te zien

- Het helpen van veranderingen door te fungeren als
  klankbord

- Het in overleg met de cliënt opstellen van een actieplan