COUNSELLING 

Counselling wordt ook wel gesprekstherapie genoemd. Counselling is een vorm van individuele psychosociale hulpverlening en is een geschikte manier om aan wat dieper gelegen problematiek te werken. Niet alle problemen zijn op te lossen, maar het kan ook voldoende zijn om een situatie of probleem hanteerbaar te maken, er anders mee om te gaan of te accepteren. Counselling gaat vooral over veranderingen. Soms is dit een gedragsverandering of een attitude verandering, maar het kan ook een andere benadering van de situatie inhouden of een heel andere richting gaan kiezen. Door middel van gesprekken en verschillende gesprekstechnieken komt er een heleboel inzicht in de situatie.

Redenen om naar een Counsellor te gaan is voor iedereen persoonlijk.

Counselling kan mensen helpen helderheid te scheppen in hun gedachten en gevoelens, zodat ze zelf beslissingen kunnen nemen en eventueel belangrijke veranderingen in hun leven kunnen doorvoeren. Meestal is er een probleem waar men niet of moeilijk mee om kan gaan. De Counsellor houdt rekening met uw gevoelens, wensen en ervaringen.


Doel van de Counsellor is om de cliënt te helpen zijn eigen antwoorden te vinden en meer grip op zijn leven te laten krijgen. Het is niet het oplossen van problemen, maar de cliënt te helpen en effectiever met de problemen te leren omgaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uw innerlijke vermogens om levensproblemen het hoofd te bieden.


In het counsellingtraject:

- bepaalt u de richting van de therapie, waar we het over gaan hebben

- richt u zich op het heden en de toekomst, soms speelt het verleden nog een belangrijke rol en is het nodig om hier bij stil te 
  staan

- bent u zelf verantwoordelijk voor de motivatie en vooruitgang van de therapie 

 


Counselling richt zich op mensen die een gezonde emotionele basis hebben, maar tijdelijk kampen met een zeker levensprobleem dat ze niet aan kunnen.


Een counsellor kan hulp bieden bij o.a.:

- rouw en verlies

- scheiding

- depressie

- problemen in werk- of privé situatie

- stress

- persoonlijke ontwikkeling

- werken aan zelfvertrouwen

- onbestemde gevoelens van onvrede

- omgaan met chronische gezondheidsproblemen

Counselling is niet geschikt voor:

- Psychiatrische stoornissen

- Ernstige verslavingen

- Crisissituaties